Novinky

Pamatujte, že:
je třeba vyhledat odbornou péči klinického logopeda, který stanoví přesnou diagnózu a konkrétní postup terapie
logopedická péče je možná již několik dní po vzniku afázie, když jsou stabilizovány vitální funkce, tedy ještě v nemocnici
v prvních dnech, týdnech, měsících často dochází ke spontánní úpravě stavu k lepšímu - v této době...

Kaawa

17.10.2019

Mladá umělkyně Anna Steinerová svými šperky podporuje lidi s afázií. Malá kávová zrna mají šířit informovanost o problematice poruchy zvané afázie.

"KLUB AFASIE byl založen proto, aby pomáhal vytvářet optimální podmínky pro rozvoj osobnosti postiženého občana a napomáhal jeho rovnoprávnému zařazení do života společnosti, aby spoluvytvářel možnosti uskutečňovat jejich občanská práva a podílet se na tvorbě společenských hodnot.