Publikační činnost

Pracovní listy pro reedukace afázie

Autorský tým klinických logopedek Klub afasie, z.s. (Mgr. Zuzana Konůpková, PhDr. Jana Schaefferová, Mgr. Alena Svobodová a Mgr. Lenka Valachová) připravil a publikoval soubor pracovních listů pro reedukaci afázie. Publikace je určena klinickým logopedům a logopedkám.

Soubor obsahuje 99 pracovních listů formátu A4 v praktických plastových deskách. Listy jsou přehledně rozčleněny dle oblastí, na které jsou jednotlivá cvičení zaměřena.
V souboru najdete cvičení na podporu porozumění, verbální exprese (výbavnosti, stavby věty), fonologických představ, čtení, psaní ad.


Pracovní listy pro reedukaci afázie 2

Od úspěšného vydání Pracovních listů pro reedukaci afázie se nám podařilo nashromáždit další soubor úkolů a cvičení - autorský tým klinických logopedek (Mgr. Zuzana Konůpková, Mgr. Alena Makalová, Mgr. Barbora Richtrová a Mgr. Lenka Valachová) připravil a publikoval Pracovní listy pro reedukaci afázie II. Publikace je určena především klinickým logopedům a logopedkám. Velký dík za finanční podporu patří spoluvydavateli - Asociaci klinických logopedů.

Soubor obsahuje 93 pracovních listů formátu A4 v praktických plastových deskách. Listy jsou přehledně rozčleněny dle oblastí, na které jsou jednotlivá cvičení zaměřena.
V souboru najdete cvičení na podporu porozumění, verbální exprese (výbavnosti, stavby věty), fonologických představ, morfologicko-syntaktických představ, čtení, psaní ad.
Jednotlivá cvičení se s pracovními listy z I. dílu nedublují.

Kvarteto

Autorka ilustrací k Pracovním listům pro reedukaci afázie MgA. Martina Kupsová podpořila Klub afasie, z.s. a vytvořila obrázková kvarteta použitelná jako doplňkový reedukační materiál zejména při terapii poruch pojmenování. Soubor obsahuje po čtyřech obrázcích z kategorií: oblečení, nářadí, jídlo, ovoce, hmyz, ptactvo, domácí a exotická zvířata. Díky svému výtvarnému pojetí (obrázky jsou provedeny jako siluety) je kvarteto vhodné jak pro dospělé klienty, tak i pro další cílové skupiny (např. děti s vývojovou dysfázií).

Soubor sekvencí dějových obrázků

Díky spolupráci s Terezou Pražskou Vám můžeme nabídnout soubor 15 foto-příběhů (svatba, křtiny, oslava narozenin, zabijačka, sběr brambor, příprava dřeva, nákup na trhu a vaření, u kadeřníka, návštěva lékaře, focení, pozdní příchod do zaměstnání, nevěra, útěk z restaurace bez placení, nákup saka - zapomenutá cedulka, okradení v tramvaji).

Devět příběhů je složeno ze čtyř fotografií a šest se skládá ze šesti snímků.

Fotografie jsou čtvercového formátu (11 x 11 cm), černobílé, dobře srozumitelné a vhodné ke kopírování klientům.

Reedukační materiál je určen především klinickým logopedům a logopedkám, kteří pracují s dospělými klienty s NKS, využít jej lze mimo jiné při terapii v oblasti výbavnosti, tvorby vět, samostatného vyprávění, resp. organizace verbálního projevu.