Jak komunikovat s osobou s afázií

21.10.2019
 • Pamatujte na vysokou míru unavitelnosti osob s afázií - jakákoli řečová aktivita (rozumění i produkce) si vyžaduje zvýšenou námahu. Hovořte i cvičte raději krátce.
  ● Z počátku se vyvarujte rušivých vjemů při komunikaci - vypněte televizi, rádio, mluvte po jednom.
  Mluvte na osobu s afázií v krátkých, jasně strukturovaných větách, užívejte spíše konkrétní výrazy.
  Využívejte všech vstupů pro komunikaci - ukažte to, o čem mluvíte. Napsané slovo může, ale nemusí pomoci.
  Využívejte uzavřené otázky (na které lze odpovědět ano - ne), ale pamatujte, že osoby s afázií (zejména v počátečních fázích) mohou mít obtíže s odlišením "ano" od "ne" (tabulka se spojením slov i symbolů vám může pomoci). ANO ( + ) NE ( - ).
  Dbejte, abyste osobu s afázií nezahltili - pamatujte, že vnímání i rozumění je pomalejší a (zpočátku) velmi namáhavé. Pokládejte otázky konkrétní, pokud dáváte na výběr, pak max. ze dvou možností - ukažte to, o čem mluvíte. Otázka "chceš čaj nebo kafe nebo ten džus od včerejška nebo co?" je naprosto matoucí, vhodnější je vzít krabičku s čajem a zeptat se: "Chceš čaj?" atd.
  Dejte afatikovi dostatek času, aby mohl na váš podnět reagovat.● Situační chápání neznamená neporušené rozumění řeči.
  ● Pro afázii jsou typické záměny slov - pamatujte, že pokud pacient říká "brýle", nemusí se vždy jednat o brýle. Časté je i opakování stejného slova na různé podněty (pacient chce brýle, řekne brýle, pak chce napít, řekne opět brýle, chce kapesník, ale produkuje opět brýle) - neopakujte nežádoucí slovo, pokud je to možné, zaměřte pozornost jinam. Pamatujte, že takové nežádoucí opakování je pro vašeho blízkého s afázií obvykle více ubíjející než pro vás - nikdy se nejedná o schválnost!
  Ne každá produkce je žádoucí, pokud začne afatik stereotypně opakovat jedno slovo, slovní spojení, resp. nesmyslný shluk slabik na většinu podnětů, buďte opatrní, takovou slovní produkci nepodporujte. Obraťte pozornost na posilování porozumění, vyhledejte pomoc logopeda.
  ● Zpočátku může být pacient lehce desorientován, v chronické fázi však vždy pamatujte, že afázie sama o sobě neznamená narušení mentálních schopností.
  ● Postiženy mohou být v různé míře všechny komunikační kanály (porozumění - mluvení, čtení - psaní, gesta, kresba...). Proto je všechny třeba stimulovat.
  Nevyužívejte při cvičení dětských materiálů.
  Spolupráce s klinickým logopedem je nutná - žádejte svého lékaře o doporučení logopedické péče.

Pamatujte, že:
je třeba vyhledat odbornou péči klinického logopeda, který stanoví přesnou diagnózu a konkrétní postup terapie
logopedická péče je možná již několik dní po vzniku afázie, když jsou stabilizovány vitální funkce, tedy ještě v nemocnici
v prvních dnech, týdnech, měsících často dochází ke spontánní úpravě stavu k lepšímu - v této době je dobré započít s logopedickou péčí, obnovovací schopnost je největší
cvičit je třeba po krátkých chvilkách, několikrát za den
můžete využít možnosti pobytu v lázních (s logopedickou péčí) a rekondičních pobytů