PF pro Vás nebo Vaši firmu - velká pomoc pro naše klienty

08.12.2019

Zakoupením originálního PF (v elektronické podobě) z dílny Martiny Kupsové z ateliéru Napoli můžete podpořit projekt terénní péče - docházení klinických logopedů.

Každých 600 Kč znamená jednu terapii u člověka, kterému mozková příhoda změnila život - vzala mu slova a uzavřela ho doma.

Sponzorský dar v hodnotě 1200 Kč (dvě návštěvy klinického logopeda):

- PF Vám zašleme elektronicky ve formátu jpg

- objednávejte na adrese afasie@centrum.cz

Sponzorský dar v hodnotě 2400 Kč (čtyři návštěvy klinického logopeda)

- PF upravíme podle Vašich požadavků (logo firmy, osobní přání...) a zašleme elektronicky ve formátu jpg

- objednávejte na adrese afasie@centrum.cz


Do své objednávky napište vybrané PF a výši sponzorského daru.

Částku můžete odeslat na 163608213/0300.